Kvalitet, miljø og HMS

KvalitetBygg Stillas AS sin største ressurs er de faste ansatte og et godt arbeidsmiljø.LukkLes mer om kvalitet

Flere av våre ansatte har mer enn 25 år erfaring fra bransjen, hvorav alle har godkjent utdanning i form av §17-4 forskrift om utførelse av arbeid i høyden eller fagbrev.

Vi er opptatt av å skape en arbeidsplass hvor alle våre medarbeidere trives på jobb. Derfor er gode betingelser, trivsel, humor, familie, helse, miljø og sikkerhet noe vi setter høyt i vår bedrift.

MiljøVåre kjerneverdier som legger føringer for vår bedrift og som skal kjennetegne alt vi gjør er fagkunnskap, folkelighet og yrkesstolthet. LukkMer om våre kjerneverdier

Med vår lange historie, store kundemasse og kompetente ansatte, skal vi skille oss ut fra andre leverandører. Vi er pålitelige, ærlige, har høy arbeidsmoral og styrke nok til og utvikle oss hver dag. Egenskaper vi jobber med og opprettholde til en hver tid. Et godt verdigrunnlag gir våre ansatte verdifulle retningslinjer i møte med utfordringer vi møter i hverdagen. Medarbeidernes innspill for å skape et enda bedre arbeidsmiljø er alltid velkommen. Verdiene våre er med og skaper troverdighet, tillit, og et godt arbeidsmiljø hvor vi viser respekt og hvor vi må gjøre oss fortjent til et godt omdømme igjennom egne handlinger både til hverandre og våre kunder.

Dette skaper motiverte medarbeidere og et godt omdømme for Bygg Stillas As da det er våre montører som er Bygg Stillas As sitt ansikt utad til våre kunder i den travle hverdagen. Dette er grunnlaget for at vi skal være en langsiktig samarbeidspartner for alle våre små og store kunder. Bygg Stillas As arbeider mot at våre kunder skal være fornøyde. Det er både viktig og nødvendig for oss, dersom vi skal lykkes i 40 år til.

Helse, miljø og sikkerhetEn viktig forutsetning for at vi skal nå våre mål og unngå skader på mennesker, miljø og materiell er at vi har oppmerksomheten på våre medarbeideres kompetanse og sikkerhet.LukkLes mer om HMS

Vi arbeider forebyggende og har en nullskade visjon. Vi arbeider kontinuerlig med risikostyring, forbedring og læring, og krever at forbedringstilltak skal settes inn mot årsak til alvorlige hendelser. Alle skal bidra til en felles sikkerhetskultur.

Sikkerhet er grunnleggende for at medarbeidere skal føle seg trygge på jobb. Vi skal være observante, våkne, si i fra og ta aksjon ved farlige situasjoner. Dette innebærer også å passe på sine kolleger og si stopp hvis man er usikker.

HMS er et viktig fokusområde for vår bedrift.Fokus på HMS bidrar til en større konkurransekraft gjennom trygge og sunne medarbeidere og effektiv drift. Vårt mål er gjennom profesjonell ledelse og stolte montører med kunnskap og kompetanse om HMS og oppnå nullskade-visjon i samarbeid med våre kunder.LukkLes mer

Vi oppfordrer til helsebringende aktivitet for å opprettholde en god helse som å sykle, fotturer i fjellet, gå på ski, dykking og trene styrke. Her jobbes det mot merker i Birken, gode plasseringer i Street workout og topp plasseringer i Toughest, Holmenkollstafetten og Oslos bratteste m.m.

Alle våre ansatte har forsvarlige lønns-og arbeidsvilkår, som er i samsvar med gjeldende lovverk. Dette er spesielt aktuelt for utenlandsk arbeidskraft, og i Bygg Stillas As er vi bevisste på at dette er en del av vårt samfunnsansvar.